Библиотека / Скачать

Мироздание» (ретроспективный анализ космологических воззрений)

Базалук О. А. «Мироздание» (ретроспективный анализ космологических воззрений) / Sententiae: наукові праці за темою: "Світобудова: структура, етапи становлення і розвитку". Спецвыпуск №2/2004. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. - С.3-17.