Руденко, Сергей Валерьевич

Руденко, Сергей Валерьевич / Участник МФКО

Руденко Сергій Валерійович (06.04. 1983 р., м. Київ) – доктор філософських наук (09.00.05 – історія філософії), заступник декана філософського факультету, доцент кафедри української філософії і культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Керівник науково-дослідницької групи філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Співголова редакційної колегії журналу «Образ людини майбутнього», член редакційних колегій журналів «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія», «Гуманітарні студії».

Автор більше 90 наукових та науково-методичних праць.

rudenkosrg(at)gmail.com

Освіта

 • 2013 р. – доктор філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Тема дисертації: «Методологічні засади сучасних концепцій дослідження історії української філософії».
 • 2006 р. – кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). Тема дисертації: «Історико-філософська концепція В.П.Петрова (методологічний аспект аналізу)».
 • 2005 – 2006 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантура.
 • 2004 – 2005 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр філософії (диплом з відзнакою).
 • 2000 – 2004 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, бакалавр філософії (диплом з відзнакою).
 • 1990 – 2000 рр. – Середня загальноосвітня школа №144 м.Києва (золота медаль).

Основні публікації

 • Руденко С.В., Вілков В.Ю., Ярмоліцька Н.В., Соболєвський Я.А. Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України. Монографія. / За ред. акад. НАН України Конверського А.Є., д.філос.н. Руденка С.В./ – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017. – 175 с.
 • Вілков В.Ю., Руденко С.В. Запровадження «наукового комунізму» в СРСР як визначальний чинник створення системи спеціалізованої політологічної освіти і напряму наукових досліджень у політики в Київському університеті. – Міжнародний Збірник наукових праць «Європейське співробітництво» – 5(24). – С.52-73.
 • Исследования молодых ученых-гуманитариев России и Украины в начале ХХІ века. Сборник научных трудов./Ответственные редакторы С.В.Руденко, Д.Г.Шкаев/. – М.: ИНИОН РАН, 2013. – 329 с.
 • Руденко С.В. Сучасні методологічні концепції дослідження історії української філософії. Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 279 с.
 • Культурологические аспекты современных методологических походов к исследованию истории украинской философии. – Studia culturae. – Вып. 16. СПб.: Издательство СПбГУ, 2013. – С. 310 – 319.
 • Руденко С.В. Філософські погляди В.П.Петрова. Монографія. – К.: Парапан, 2008. – 136 с.