Балинченко, Светлана Петровна

Балинченко, Светлана Петровна / Участник МФКО

Балінченко Світлана народилась 18 грудня 1977 року у м. Макіївка Донецької області. З 1995 до 2000 р. – студентка Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов; спеціальність: «англійська мова й зарубіжна література й російська мова й література». Навчалась в аспірантурі ГДПІІМ (2001-2004), у 2005 захистила кандидатську дисертацію «Комунікативні засади інтеграційних процесів у сучасному суспільстві» у Донецькому національному університеті, за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії. 2000-2014 – викладач Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов; з 2016 року – доцент кафедри філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Учасник епіграфічних і етнографічних експедицій та онлайн-проектів Центра «Сефер» (з 2003 року); україно-канадського проекту «Розбудова демократії» (2004-2007); міжнародних проектів Vostok Forum та «Діалог культур» (2010-2013); міжнародного освітнього проекту DAAD (2016, 2017, 2019); курсів та сертифікатних програм MOOC Единбурзького університету, Єльського університету, Університету Токіо, Університету Пенсильванії, Копенгагенського університету та Ратгерського університету.

Курси, що викладаються: філософія; філософія політики; комунікативна філософія; герменевтика. Координатор філософських проектів: «Філософський бейт-мідраш» (2008-2017), «Філософський альманах «Метанойя»» (2010-2019), «Філософська лабораторія» (з 2017).

Сфера наукових інтересів: комунікативна філософія, філософія мови, семіотика, проблематика Іншого у міжкультурних взаємодіях.

Основні публікації

 1. Стадії формування Я-концепції суспільства у міжкультурній комунікації // Мультиверсум. – Київ : Український Центр духовної культури, 2004. – С. 128-139.
 2. Проблематика інтеграції суспільств із суперечливими інтенціями // Філософія і соціологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – С. 80-90.
 3. Категорії інакшості як фактор утворення образу політичної опозиції (на матеріалі зображення українських політичних сил у британській пресі) // Політологічний вісник. – Київ, 2009. – С. 30-40.
 4. Мифологемы инаковости и языка в информационном пространстве современной Украины // Образ мира в зеркале языка. – Москва, 2011. – С. 398-403.
 5. Прояви гіперреальності в українському інформаційному просторі: інтеграційні та диференційні міфологеми // Політологічна думка. – Київ, 2011. – С. 49-57.
 6. Мифологизация справедливости и инаковости в политическом дискурсе современной Украины // Ценности и коммуникация в современном обществе. Санкт-Петербург, 2012. – С. 182-185.
 7. Напрямки аналізу тоталітарної моделі й осмислення шляхів подолання тотальності у повоєнній європейській філософії // Грані історії. – Горловка, 2013. – С. 319-325.
 8. Вплив трансформації моделі контролю на суспільну ідентичність // Молодий вчений. – Херсон, 2016. – С. 221-224.
 9. A Modern Person as a Subiectum Neglegens: on the Problem of Constructive and Destructive Ignoring, World Journal of Social Science Research. Vol. 3, # 1, 2016: 114-119
 10. Дискурсивна відповідальність в інформаційному просторі сучасної України: комунікативні виміри екзотизації інакшості //Молодий вчений. –Херсон, 2017. – С. 108-112.
 11. Тенденції формування міфологем на основі патернів ліберальної демократії // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія /Заг. ред. М.Г. Марчук, К. Болардо. – Чернівці, 2017. – С. 554-564.
 12. Hyperdemocratic Patterns of Justice and Law in the Context of Democracy Drift // Науковий Вісник Чернівецького університету. Серія: Філософія. – Чернівці, 2017.– С. 71-75.
 13. «Міопія реціпієнта» в контексті проблеми множинної ідентичності // Науковий Вісник Чернівецького університету. Серія: Філософія. – Чернівці, 2017 . – С. 81-85.
 14. Дивідуальні проекції інакшості в контексті територизації та детериторизації // Вісник Львівського університету. – Львів, 2018 . – С. 48-54.
 15. Balinchenko S. Mythologeme-Related Crisis of Identity: Reality and Fictional Markers of Alienation, Future Human Image, Vol. 11, 2019: 5-13.