Міжнародна науково-громадська конференція «Космічне мислення і сучасність».

14 Май 2013

Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки Міжнародний Центр Реріхів Київський національний лінгвістичний університет Хмельницький національний університет Кримське відділення Міжнародного Центру Реріхів Гуманітарний інститут Національного авіаційного університету Центр східних мов та культур при Софійському університеті Святого Климента Охридського Міжнародне філософсько-космологічне товариство

Шановні друзі та колеги!

6–7 грудня 2013 року в Київському національному лінгвістичному університеті (м. Київ, Україна) відбудеться Міжнародна науково-громадська конференція «Космічне мислення і сучасність».

Мета конференції: обговорення теоретичних і практичних аспектів феномену космічного мислення в сучасних умовах, обмін досвідом.

Напрями роботи конференції:

  1. Філософія космізму та етичні проблеми сучасності.
  2. Космонавтика і космічне мислення.
  3. Космобіологія.
  4. Космічне мислення і медичні дослідження.
  5. Квантова механіка і свідомість.
  6. Космічне мислення та освітньо-виховний процес.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: очна та заочна.

Матеріали науково-практичної конференції будуть видані окремим збірником до початку конференції.

Умови участі в конференції

  1. До 1 серпня 2013 р.заявку на участь у конференції за зразком, який наведено нижче. Бажаючим виступити з доповіддю чи повідомленням, у заявці необхідно позначити тему виступу (регламент виступу – до 20 хв.) та додати відповідні тези.
  2. До 1 жовтня 2013 р. – електронний варіант статті, оформлений згідно наведених нижче умов:

Оргвнесок (для участі в конференції) – 60 гривень сплачується при реєстрації (крім доповідачів). Оргвнесок використовується на покриття витрат, пов’язаних з підготовкою, проведенням конференції та виданням програми, сертифіката учасника конференції.

У разі неможливості особистого отримання матеріалів програма конференції, друкована збірка і сертифікат учасника конференції надсилаються поштою після відповідної оплати.

Після розгляду Програмним комітетом отриманих тез доповіді доповідачам буде надіслано повідомлення про включення доповіді до програми конференції та запрошення на конференцію, яке може бути підставою для оформлення відрядження.

Тим, хто бажає взяти участь у роботі конференції в якості слухача без доповіді, запрошення буде надіслано після отримання заявки.

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Вимоги до електронного варіанту статті

Назва файлу – прізвище автора або першого серед співавторів латиницею.

Обсяг статті 3–12 сторінок друкованого тексту формату А-4. Матеріал статті подається у вигляді комп’ютерного файлу формату *doc або *rtf у редакторі текстів WORD 6/0, 7/0 або 8/0 for Windows. Тип шрифту – Times New Roman, Cyr; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5.

Параметри сторінки: орієнтація книжкова, розміри полів: зверху, знизу і зліва – по 2,0 см, справа – 1,5 см. Відступ першого рядка – 1,25 см.

У лівому верхньому кутку сторінки – індекс УДК, у другому рядку по лівому краю напівжирним шрифтом – прізвище та ініціали автора, в третьому рядку по лівому краю курсивом – повна назва організації, де працює автор, через рядок посередині напівжирним шрифтом – назва публікації, через рядок – основний текст, у кінці основного тексту – висновки, після висновків посередині напівжирним шрифтом – література, а нижче – список літератури, на яку посилається автор, оформлений згідно з сучасним стандартом бібліографічного опису.

Розстановку переносів у словах робити не потрібно.

Посилання на використані джерела даються в тексті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера, а також сторінки, якщо це необхідно, наприклад [1, с. 16].

За достовірність інформації, що міститься у статті, відповідальність несе її автор.

Редакційна колегія залишає за собою право на редагування матеріалів. У разі невиконання вимог до оформлення матеріалів, а також статті, надіслані після 1 жовтня 2013 року, не будуть прийняті до друку.

Оплата публікацій – 20 грн. за 1 сторінку (повну чи неповну) формату А4.

Реєстрація учасників – 6 грудня з 9-00 до 10-00.

Робота конференції – 6–7 грудня з 10-00 до 18-00.

Адреса конференції: м. Київ, вул. Лабораторна, 5/17 (на розі вул. Предславінської та вул. Лабораторної, їхати на метро до зупинки «Палац «Україна»), Київський національний лінгвістичний університет, ауд. 309.

Координатор – Мазур Людмила Олександрівна.

Е-mail: mlada@ukr.net

Тел.: (044) 517-43-62; моб. 067-26-96-503; 066-206-14-37; 063-523-43-63.

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науково-громадській конференції «Космічне мислення і сучасність» (м. Київ, 6–7 грудня 2013 р.)

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)_______________________________________________

Науковий ступінь ________________________________________________________________

Вчене, почесне звання ____________________________________________________________

Місце роботи ____________________________________________________________________

Посада _________________________________________________________________________

Назва доповіді __________________________________________________________________

Адреса для надсилання запрошення _________________________________________________

Електронна пошта _______________________________________________________________

Контактний телефон _____________________________________________________________

Форма участі (очна, заочна) _______________________________________________________

Потреба в готелі, гуртожитку______________________________________________________